مفهوم اپلیکیشن و انواع

در ساختار ابرنئور برای مستفر کردن یک سرویس می بایست یک یا چند اپلیکیشن بسازیم.

۳ نوع اپلیکیشن در پنل :

سرویس های مدیریت شده

دیتابیس ها

فریم ورک ها

اپلیکیشن ها در واقع یک یا چند کانتینر در زیرساخت ابرنئور هستند که به کاربران شما سرویس دهی میکنند.

هر اپلیکیشن میتواند کانفیگ ها و منابع مخصوص خود را داشته باشد.

سرویس های مدیریت شده ابزار هایی مانند وردپرس، جیرا، گیتلب و ... هستند که بدون نیاز به مدیریت و تنظیمات خاصی از سمت کاربر قابل استقرار می باشند.

دیتابیس ها سرویس های ذخیره سازی اطلاعات هستند مانند mysql , postgres , elasticsearch , redis ,... .

با استفاده از پنل ابرنئور انواع فریم ورک ها و زبان های برنامه نویسی دنیا را در اختیار دارید و بدون درگیری با مباحث زیرساختی میتوانید این سرویس ها را پیاده سازی کنید. مانند

Django , Laravel , Nodejs , React, Vuejs , Nuxtjs , Dockerfile ,... .