ساخت اپلیکیشن

مراحل ساخت یک اپلیکیشن با استفاده از تایپ فریم ورک به صورت زیر هست:

login

login

login

login

login

login

login

login

login

پس از انجام تنظیمات بر روی دکمه submit کلیک کنید .

login

login

login

login