ثبت نام و ورود

با استفاده شماره تلفن همراه و یا ایمیل می توانید در ابرنئور اکانت بسازید.

پس از وارد کردن مشخصات تلفن همراه یا ایمیل ، یک کد به صورت OTP برای شما ارسال میشود

درصورت داشتن اکانت عملیات لاگین انجام می شود اما اگر اکانتی نداشته باشید، ابتدا به صورت اتوماتیک اکانت برای شما ساخته شده و سپس لاگین صورت میگیرد.

آدرس لاگین پنل:

panel.neorcloud.com/login

login